Books

 

Muisje, boontje, beetje: Nederlandse verkleinwoorden met een bijzondere betekenis

Cover: Paperback
Category: Linguistics, scientific
Pages:
Year: Fall 2017
ISBN-13: 9789076542904
ISBN-10:
Publisher: Kemper Conseil Publishing
Cover design: Harmen Mol


Muisje, boontje, beetje gaat over verkleinwoorden met een bijzondere betekenis. Verkleinwoorden zijn er heel wat, omdat Nederlanders er een handje (!) van hebben om woorden te verkleinen. Meestal verwijzen ze naar een kleine versie van iets. Zo is een hondje een kleine hond en een stoeltje een kleine stoel. Maar bij veel verkleinwoorden is het niet zo eenvoudig. Denk bijvoorbeeld aan sprookje; de stamvorm `sprook´ bestaat immers niet. Of aan opdondertje; een opdonder bestaat ook, maar dat betekent iets heel anders. Interessant zijn ook bijvoorbeeld blootje en speeltje; daarbij is de stam niet afkomstig van een zelfstandig naamwoord, maar van een bijvoeglijk naamwoord en een werkwoord. Ook een samengesteld woord zoals theezakje is bijzonder; het verkleinde gedeelte bestaat zowel in de stam- als in de verkleinvorm, maar de samenstelling als geheel alleen in de verkleinvorm. Vergelijkbaar zijn samenstellingen zoals uurtje-factuurtje; hierbij bestaan de losse delen zowel in de stam- als de verkleinvorm, maar het geheel ook weer alleen in de verkleinvorm. Tot slot zijn er uitdrukkingen en gezegden zoals huisje, boompje, beestje; daarin kan het verkleinwoord niet vervangen worden door de stam.

In Muisje, boontje, beetje staan onder ruim 250 titelwoorden meer dan 1000 van dit soort verkleinwoorden beschreven. De beschrijvingen, uitleg en weetjes helpen om de verschillende betekenissen beter te begrijpen en kritisch naar de Nederlandse taal te kijken. Verder maken de vele voorbeelden in dit boek het lezen tot een feest van herkenning.

Voor taalstudenten, leerkrachten en vele anderen die al dan niet beroepsmatig met taal in de weer zijn; een aanradertje!Alles kla(a)r? Valse vrienden tussen het Duits en Nederlands

Cover: Paperback
Category: Linguistics, scientific
Pages: 304
Year: 2014
ISBN-13: 9789076542744
ISBN-10: 9076542740
Publisher: Kemper Conseil Publishing
Cover design: Harmen Mol


Alles kla(a)r? is hét naslagwerk om Nederlanders die Duits spreken en Duitsers die Nederlands spreken te behoeden voor uitglijders. Tussen beide talen bestaan namelijk veel woorden die (bijna) precies hetzelfde geschreven of uitgesproken worden, maar iets heel anders betekenen. Zulke woorden staan bekend als valse vrienden, afkomstig van het Engelse ‘false friends’. Als je denkt dat bijvoorbeeld bellen, Kleinkind en Winkel in beide talen wel hetzelfde zullen betekenen, zit je er nietsvermoedend compleet naast. De juiste Nederlandse vertalingen van deze woorden zijn immers blaffen, kleuter en hoek. Die verwarring is er ook bij de woorden herstellen (fabriceren) en Ziel (doel) die bijna hetzelfde geschreven en/of uitgesproken worden. De neiging om letterlijk te willen vertalen kan ook de nodige misverstanden veroorzaken. Zo is Gegenstand geen tegenstand maar een voorwerp. Als er tegenstand geboden wordt, moet je Widerstand gebruiken.

In dit boek worden de meest voorkomende valse vrienden tussen het Duits en Nederlands beschreven. Dat zijn er ruim 400. De beschrijving en uitleg bij de woorden helpt je dergelijke taalkundige valkuilen te vermijden. Het boek is een onmisbare aanvulling op woordenboek en grammatica. Daarnaast is het kennismaken met die zogenaamde ‘vrienden’ ook vermakelijk door de vele onverwachte misverstanden die ze kunnen oproepen. Alles kla(a)r?


Alles kla(a)r? ist das Buch um Niederländer, die Deutsch sprechen, und Deutsche, die Niederländisch sprechen, vor Fettnäpfchen zu behüten. In beiden Sprachen gibt es nämlich überraschend viele Wörter, die (fast) gleich geschrieben oder ausgesprochen werden, aber trotzdem etwas ganz anderes bedeuten. Solche Wörter heißen „falsche Freunde“, entnommen vom Englischen ‘false friends’. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass bellen, kleinkind und winkel in beiden Sprachen das gleiche bedeuten, dann tippt man völlig daneben. Die richtigen deutschen Übersetzungen dieser Wörter sind nämlich: telefonieren, Enkelkind und Laden. Diese Verwirrung entsteht auch bei den Wörtern herstellen (sich erholen) und ziel (Seele), die fast gleich geschrieben und/oder ausgesprochen werden. Auch die Neigung zu einer wortwörtlichen Übersetzung kann Missverständnisse verursachen. So ist tegenstand kein Gegenstand, sondern Widerstand. Wenn man über einen Gegenstand spricht, braucht man im Niederländischen voorwerp.

In diesem Buch werden die am häufigsten vorkommenden „falschen Freunde“ in der deutschen und niederländischen Sprache beschrieben. Das sind mehr als 400 Wörter. Die Beschreibung und Erklärung dieser Wörter unterstützen dabei, sprachliche Fallstricke zu vermeiden. Das Buch ist eine unentbehrliche Ergänzung zu Wörterbuch und Grammatik. Außerdem ist das Kennenlernen solcher „falschen Freunde“ – unsere flämischen Nachbarn würden sie deswegen auch ‘dwaalduiders’ nennen – unterhaltsam, wegen der vielen unerwarteten Missverständnisse, die entstehen können. Alles kla(a)r?